Taras z deski kompozytowej (jasny szary)

kompozyt