Polityka prywatności

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1 (RODO) właściciel serwisu informuje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PW Leon Budnik z siedzibą: Czyżyki 14, 17-200 Hajnówka, Polska. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie informacji handlowej, przedstawienie oferty lub zawarcie i realizacja umowy dostawy towarów i usług; dane przetwarzane są na podstawie art. 6 pkt 1 litera a) lub b) Rozporządzenia; odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem: świadczące usługi księgowe, transportowe, instalacyjne, informatyczne; dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata; chyba że zostanie zawarta umowa, wtedy dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi rękojmi;

Przekazanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Właściciel serwisu będzie je wykorzystywać jedynie w celu udzielania informacji o swoich produktach, możliwości ich nabycia oraz celach statystycznych.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych; ma też prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest „Urząd Ochrony Danych Osobowych”.

 

Cookies

Właściciel serwisu stosuje pliki cookies (ciasteczka) w celu optymalizacji pracy systemu, w celach statystycznych oraz w celu anonimowego zbierania informacji o ruchu w witrynie.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji osobowych o użytkownikach serwisu. Użytkownik może samodzielnie określić warunki akceptowania i przechowywania tych plików poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki.